Privacy Verklaring Virtual Impact

Wanneer je op deze website actief bent, contact met mij opneemt of een samenwerking met Virtual Impact aangaat deel je soms persoonsgegevens met
Virtual Impact (hierna ‘ik’ genoemd). Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en regelgeving zoals de AVG,
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens doe.

Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Virtual Impact, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

1 – Contactgegevens

Virtual Impact
Fuchsiastraat 38
2565 PS DEN HAAG
+ 31 (0)6 41 420 944
https://www.virtualimpact.nl

Virtual Impact, gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 69870853, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens,
zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar info@virtualimpact.nl.

2 – Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens.
Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof
of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

3 – Persoonsgegevens die Virtual Impact verwerkt

Ik verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Bankrekeningnummer

Ik verwerk geen bijzondere persoonsgegevens.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met mij op via info@virtualimpact.nl, dan verwijder ik deze informatie.

4 – Persoonsgegevens klanten

Voor het aangaan van een samenwerking heb ik van jou de nodige (aanvullende) gegevens nodig om een overeenkomst te kunnen sluiten.
Denk hierbij o.a. aan de naam van jouw bedrijf, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, kvk-nummer en btw- nummer.
Deze informatie heb ik nodig voor mijn financiële administratie. Om aan de wettelijke verplichting te voldoen, bewaar ik deze gegevens 7 jaar.

Gegevens systemen
Indien er sprake is van een samenwerking kan het nodig zijn om Virtual Impact toegang te verlenen tot jouw systemen.
Je kunt hierbij denken aan bepaalde software, maar ook aan de toegang tot jouw Social Media accounts.
De opslag van gebruikersnamen en wachtwoorden gebeurt uiteraard met grote zorgvuldigheid.
Na het beëindigen van onze samenwerking, verwijder ik deze gegevens binnen 7 dagen.

Social Media
Op de website van Virtual Impact vind je verschillende knoppen om door te worden verwezen naar de Social Media accounts op Instagram, Facebook en LinkedIn. Vanuit commercieel belang worden hierbij enkele cookies geplaats. Om te weten welke gegevens worden bewaard door deze platforms, en hoe zij omgaan met jouw privacy, verwijzen we je graag door naar de betreffende kanalen.

Online tools

Om mijn werkzaamheden voor jou zo goed mogelijk te kunnen verrichten, maak ik gebruik van online tools.
Ook jouw gegevens kunnen hierin worden gebruikt. Voor de privacyverklaringen van deze tools verwijs ik je graag door naar betreffende websites:
1. Hootsuite
2. Asana
3. Basecamp
4. Canva
5. Trello

5 – Met welk doel en op basis van welke grondslag Virtual Impact persoonsgegevens verwerkt

Virtual Impact verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Vragen te kunnen beantwoorden die je aan mij stelt
– Een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te kunnen maken
– Offertes op te stellen en naar je te versturen
– Debiteuren- en crediteurenbeheer
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van mijn nieuwsbrief
– Werkzaamheden voor je te kunnen verrichten, zoals door jou aan mij doorgeven en/of gedelegeerd
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Virtual Impact analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten
af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Virtual Impact verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

6 – Hoe lang Virtual Impact persoonsgegevens bewaart

Virtual Impact bewaart zoals eerder vermeld jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij daar een wettelijke verplichting aan
verbonden is zoals bij mijn financiële administratie. Deze gegevens worden door mij tot 7 jaar bewaard.

Voor nieuwsbrieven kun jij je uitschrijven en cookies kun jijzelf verwijderen via jouw internetbrowser.
Overige gegevens worden verwijderd binnen 7 dagen na het beëindigen van de overeenkomst.

Natuurlijk heb je altijd het recht om te verzoeken je gegevens eerder te verwijderen.
Zie hiervoor ook het kopje “Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen”.

7 – Doorgifte aan partners

Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners.
Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

– Mijn nieuwsbrieven versturen
– Mijn betalingen & incasso’s afhandelen
– Mijn webhosting verzorgen

Met deze subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen.
Ik werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

8 – Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn dienstverlening of vanuit een wettelijke verplichting,
zie bovenstaande alinea voor doorgifte aan partners. Gegevens worden nooit doorverkocht aan derden.

9 – Cookies, of vergelijkbare technieken, die Virtual Impact gebruikt

Virtual Impact gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website
en jouw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Daarnaast gebruik ik analytische cookies, zoals Google Analytics om het gedrag van mijn bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan deze website te kunnen verbeteren. Ook maak ik soms ook gebruik van tracking cookies (Facebook pixel) zodat ik je op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en Social Media bedrijven.

Als ik je toestemming nodig heb om cookies te mogen plaatsen dan vraag ik je dit tijdens je eerste bezoek aan deze website.
Ik verwijs je daarbij ook naar mijn cookie verklaring.

10 – Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Virtual Impact en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@virtualimpact.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
Virtual Impact wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11 – Hoe Virtual Impact persoonsgegevens beveiligt

Virtual Impact neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@virtualimpact.nl.

12 – Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Virtual Impact verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Virtual Impact accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

13 – Wijzigingen in deze verklaring

Deze privacy verklaring – of delen hiervan – kan ten alle tijden door Virtual Impact gewijzigd worden. 
Hiervan hoef ik jou niet op de hoogte te brengen. Het is dan ook aan te raden dit document herhaaldelijk door te nemen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Met alle wijzigingen houd ik mij aan de eisen zoals vernoemd in Algemene Verordening Gegegevensbescherming (‘AVG’).

14 – Contact

Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met mij via de e-mail, info@virtualimpact.nl.

Deze gegevens zijn voor het laatst gewijzigd in oktober 2019.